FAQ

ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR GÄLLANDE PERSONLIG TRÄNARE OCH GRUPPTRÄNINGAR HOS PRINCEFITNESS

ANSVAR FÖR ÄGODELAR, OLYCKSFALL OCH OFÖRUTSEDDA OMSTÄNDIGHETER

ÅNGERRÄTT – DISTANSAVTALSLAGEN

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du köper en tjänst eller produkt på Princefitness.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta oss per mail info@princefitness.se innan ångerfristen går ut. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp. Utebliven betalning godtas ej.

SKADA ELLER SJUKDOM

Vid skada eller sjukdom krävs läkarintyg för att du skall få hela eller delar av avgiften tillbaka. Läkarintyget skall skickas till PrinceFitness med egen avsändaradress på kuvertet tillsammans med uppgift om till vilken bank och konto återbetalning skall ske.

Återbetalning gäller ej ev. mat som ingår i din anmälnings- eller kursavgift.
Vid kurs räknas beloppet ut från det datum som anges på läkarintyget

HÄLSOTILLSTÅND

PrinceFitness Personliga träning/Gruppträning är inte för dig med skador, inte heller för dig som har ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortorexi. Om du är gravid så ansvarar du själv för att upplysa PrinceFitness om detta. Det är viktigt att gravidanpassa träningen i god tid. Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar en läkare, naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, dietist eller annan specialist så ansvarar du själv för att diskutera ditt kost- och träningsupplägg.

MEDICINSKT ANSVAR OCH FRISKRIVNING

PrinceFitness har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på huruvida eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom. Läkare, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.
PrinceFitness ansvarar inte för eventuella medicinska problem eller skador.

KOSTSCHEMA, FRISKRIVNING, AVTALSBROTT

PrinceFitness avser att ge förslag på tränings- och eventuella kostupplägg för att utövaren/beställaren på bästa sätt uppnår eller kommer närmare sina personliga uppsatta mål. Kostuppläget/kostschemat är högst personlig och får inte missbrukas till någon annan person än beställaren/nyttjaren. Exempel på missbruk av kostschemat, är att låta andra få tillgång till informationen på din sida eller sprider kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande. Vid missbruk av kostschemat har Princefitness rätt att ta ut en ersättningsavgift för förlorad inkomst på lägsta belopp 1500 kr ex moms från beställaren/nyttjaren.

LÖSENORD OCH KONTOÅTKOMST

Du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter och att mail från Princefitness, inte hamnar i din skräpmail. Princefitness ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer.

Vid misstanke om att någon annan kan ha fått tag på ditt användarnamn och lösenord skall du omgående kontakta info@princefitness.se

GARANTI OCH RESULTAT

Då resultat och förväntningar är personligt förankrat, så lämnar Princefitness, ingen garanti för att varje enskild individ personliga mål uppnås. Det tar tid att få resultat, så man måste vara tålmodig, lyhörd och engagemang för att lyckas. Vi kan dock presentera goda referenser om att vår träning och kostupplägg ger resultat både på kort och lång sikt för olika kroppstyper och individer. Det är bara du själv som styr över hur du tränar och vad du äter.

ÄNDRINGAR PÅ HEMSIDAN

Princefitness äger rätt att när som helst ändra innehållet på Princefitness.se utan att meddela eller inhämta godkännande.

LAGVAL OCH TVIST

Eventuella tvister hänförliga till villkoren eller användningen av tjänsterna skall i första försöka lösas i samförstånd mellan dig och Princefitness. Nås ingen klarhet kan tvisten prövas av allmänna reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Både du och Princefitness alltid äger rätt att begära uppkommen tvist prövad i allmän domstol.

X