CIRKEL TRÄNING

Intervallträning i grupp, där man tränar styrka och kondition. Du förflyttar dig runt i en cirkel och arbetar dig igenom stationer med olika övningar. På varje station utför man en övning i 30 sekunder, 3 gånger, med 10 sekunders vila emellan varje.

Sedan förflyttar man sig till nästa station. Man tränar efter egen förmåga och cirkelträning passar alla! Cirkelträning som träningsform används hos Princefitness vid bootcamps och pt-träning.

PRINCE FITNESS